Krzysztof Siwiec
Witam
Usługi
O mnie
Kontakt
 
Doradztwo, prowadzenie projektów, audyty, prowadzenie szkoleń
Witam


Nazywam się Krzysztof Siwiec. Od ponad czternastu lat zajmuję się konsultingiem biznesowym i konsultingiem IT. Doradzam w ustawieniu procesów biznesowych, prowadzę projekty, przeprowadzam audyty, prowadzę szkolenia, wdrażam systemy klasy ERP (SAP ERP) i systemy informowania kierownictwa oraz systemy raportowe. Doradzam zarówno w zakresie procesów finansowych jak i logistycznych.

Biorąc udział w kilkudziesięciu projektach zarówno biznesowych jak i IT zebrałem mnóstwo doswiadczeń z różnych branż. Moja wiedza w obszarze finansów i kontrolingu została potwierdzona certyfikatami SAP finanse, kontroling i hurtownie danych. W obszarze logistyki potwierdzeniem zgromadzonego doświadczenia jest cykl certyfikatów APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM). 

Zarządzając projektami na różnych szczeblach począwszy od konsultanta wiodącego, poprzez kierowanie projektem, do podejmowania decyzji na stanowisku członka komitetu sterującego, zdobyłem praktyczną wiedzę potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PMI Project Management Professional.

Wiedza i doświadczenie nie wystarczą, by skutecznie rozwiązywać problemy. Potrzebna jest dociekliwość i dobry kontakt z ludźmi, umożliwiający zrozumienie złożoności analizowanych zagadnień. Zmysł analityczny pozwalający na znalezienie najlepszej drogi musi być wsparty umiejętnością przekonywania do proponowanych rozwiązań, biorąc pod uwagę zarówno ich zalety jak i wady, zagrożenia.

Wierzę, że moja wiedza powiązania z praktycznym doświadczeniem gwarantują wysoka jakość świadczonych przeze mnie usług, czego potwierdzenie znajduję w wieloletniej współpracy z różnymi firmami.

Krzysztof Siwiec "ConsArt"


 
WitamUsługiO mnieKontakt
Doradzanie jest sztuką, nie rzemiosłem